Generalforsamling 17. juni 2020, kl. 18.30

Generalforsamling i Skjern Badmintonklub 2020

Onsdag d. 17. juni kl. 18.30 i Frisko-lounge

Klubben er vært ved en burger fra Café B og en øl eller vand.

Dagsorden og referat

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af evt. indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen (Henrik Haugaard, Johnny Andersen og Patrick Gissel)
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Daniel Iversen og Benedikte Bech)
  8. Valg af revisor (Benedikte Bech)
  9. Eventuelt.