Generalforsamling 2018 i Skjern Badmintonklub

Generalforsamlingen foregår onsdag d. 13. juni kl. 19.15 – ca. 20.45

Klubben er vært ved en bid brød og en vand.

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af evt. indkomne forslag
  6. Valgt til bestyrelsen (Johnny Andersen, Henrik Haugaard og Inger Mølleskov (modtager ikke genvalg))
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Patrick Jul Gissel og Daniel Nygaard)
  8. Valg af revisor (Benedikte Bech)
  9. Eventuelt.