Generalforsamling 2021

Onsdag d. 7. juli kl. 18.30 i Frisko-lounge
Klubben er vært ved en burger fra Café B og en øl eller vand. Tilmelding er ikke nødvendigt.

Dagsorden
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formandsberetning ved formand Johnny Andersen
Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
Fastsættelse af kontingent
Behandling af evt. indkomne forslag
Valg til bestyrelsen (ledig plads, Brian S. Nielsen)
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Kasper Hindø, Frederik Mauritzen)
Valg af revisor (Peter E. Lauritsen)
Eventuelt.