Generalforsamling 2017 – Afholdes mandag d. 19. juni

Generalforsamling mandag d. 19. juni kl. 19.30 – ca. 21.00

Klubben er vært ved en bid brød og en vand.

Bemærk: Afholdes på Lindealle 22, 6900 Skjern

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af evt. indkomne forslag
  6. Valgt til bestyrelsen (Lars Sandahl og Daniel Nygaard)
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Kasper Hindø og Nikolaj Fausholt)
  8. Valg af revisor ()
  9. Eventuelt.