Generalforsamling 2022 – Skjern Badmintonklub

Onsdag d. 15. juni kl. 18.30 i Frisko-lounge
Klubben er vært ved en burger fra Café B og en øl eller vand. Tilmelding er ikke nødvendigt.

Dagsorden
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formandsberetning ved formand Johnny Andersen
Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
Fastsættelse af kontingent
Behandling af evt. indkomne forslag
Valg til bestyrelsen (Johnny Andersen, Henrik Haugaard, Ledig)
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Jacob Pedersen, Frederik Mauritzen)
Valg af revisor (Peter E. Lauritsen er på valg)
Eventuelt.