Generalforsamling 2019 – Skjern Badmintonklub

Generalforsamlingen foregår onsdag d. 19. juni kl. 19.15 – ca. 20.45

Klubben er vært ved en bid brød og en vand.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af evt. indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen (Peter E. Lauritsen og Brian S. Nielsen)
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Benedikte Bech og Daniel Iversen)
  8. Valg af revisor (Benedikte Bech)
  9. Eventuelt.