Sæsonen 2021-2022

Onsdag d. 18. august starter Skjern Badmintonklub den nye sæson. Ønsker man at leje en bane kan det lade sig gøre mandag mellem 17.00 – 20.00, onsdag 17.30 – 19.30 og fredag 16.00 – 20.00. Havde du en tid sidste år, så har du førsteret til samme tid i den nye sæson frem til 1. september – book banen på baneleje@skjernbadmintonklub.dk . Er du interesseret i andre tider og ugedage, så kontakt Johnny Andersen på spilletid@skjernbadmintonklub.dk

Fællestræningen foregår onsdage. For de yngste ungdomsspillere (ca. 6 – 12 år) kl. 15.30 – 16.30. For de ældste ungdomsspillere (ca. 10 – 16 år) kl. 16.30 – 17.30 i hal 1 i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.

Kontingentet holdes for 3. år i træk uændret. Kontingentsatserne kan ses her KONTINGENT

Generalforsamling 2021

Onsdag d. 7. juli kl. 18.30 i Frisko-lounge
Klubben er vært ved en burger fra Café B og en øl eller vand. Tilmelding er ikke nødvendigt.

Dagsorden
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formandsberetning ved formand Johnny Andersen
Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
Fastsættelse af kontingent
Behandling af evt. indkomne forslag
Valg til bestyrelsen (ledig plads, Brian S. Nielsen)
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Kasper Hindø, Frederik Mauritzen)
Valg af revisor (Peter E. Lauritsen)
Eventuelt.

Tidlig juleferie i Skjern Badmintonklub

Med den udmeldte nedlukning i Region Midtjylland, er Skjern Badmintonklub sendt på tidlig juleferie. Det gælder alle hold; Minitons, Ungdomstræning, Seniortræning samt baneudlejning på både Amagerskolen og i Skjern Kulturcenter. Der er ingen badminton før tidligst d. 4. januar igen (med forbehold for hvordan situationen er til den tid).

Juletræer: Vi forventer stadig at samle juletræer ind lørdag d. 2. januar, så kære forældre og spillere, I må gerne reservere dagen til at hjælpe til. Vi skal dog først være helt sikre på at vi kan gøre det forsvarligt og uden at overtræde nogen af de gældende restriktioner.

Badmintontræningen fortsætter i Skjern Badmintonklub

Der er kommet retningslinjer fra Kulturministeret som virker tydelige og klare og som er mulige for os at overholde. Derfor fortsætter badmintonsæsonen med et par små ændringer – foreløbig de næste 4 uger.

Minitons, tirsdag 16.30-17.30, på Kongevej. Fortsætter som hidtil. Der må være op til 50 voksne og børn, hvilket vi ikke er i nærheden af. Der er selvfølgelig stadig afspritning når man kommer ind i hallen, samt løbende efter behov.

Ungdomstræning onsdag i hal 1 (15.30-16.30 og 16.30-17.30) fortsætter også næsten som hidtil. Her skal børn fra 12 år og op bære mundbind på vej ind til banerne og fra banerne (fra torsdag d. 29. oktober). Under træningen behøver man ikke bære mundbind. Afhængig af holdstørrelsen, vil vi nok dele børnene lidt mere op – selvom det ikke er et krav.

Baneudlejning (onsdag i hal 1 og 2) påvirkes ikke så meget, da vi ikke er over 10 i hallen samtidig. I tilfælde af at der kommer flere, så vil hallen blive opdelt i to og man skal bruge separate indgange (“bagdøren” i hal 1, ved E-sport). Husk mundbind til og fra banerne (fra torsdag 29. oktober).

Seniortræningen, onsdag 19.30-22.00, bliver påvirket, da det ikke er muligt at have en åben træning som vi plejer. Vi er nødt til at vide hvem der kommer, så der kan laves to grupper. Grupperne bliver adskilt i hallen, så man ikke kommer i kontakt med hinanden. De to grupper skal gå ind af hver sin indgang. Dermed mister vi en stor del af det sociale fællesskab, men kun på den måde er det stadig muligt at få lov til at komme ud og røre sig på badmintonbanerne.Såfremt man ønsker at spille med onsdag aften 19.30, så skal man oprette sig på Holdsport og angive om man kommer til træning. Det gør du her: https://l.facebook.com/l.php…Husk mundbind til og fra banerne (fra torsdag 29. oktober).

Se mere på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/…/Q_A_covid-19_tiltag_oktober_2020_masterhttps://kum.dk/…/Retningslinjer_for_indendoers_idraets… (side 13 om badminton)

Gældende for alle hold: Føler man sig syg og har symptomer, kommer man ikke til træning.

“Normal” badminton igen

Ingen aflysninger i denne uge. Vi håber på at vi fremadrettet har normale træningstider. Så vi ses snart til:

Minitons: tirsdag 16.30-17.30 på Kongevej 41

Ungdom: Onsdag 15.30-16.30 og 16.30-17.30 i hal 1

Senior: Onsdag 19.30 – 22.00 i hal 1 og 2

Baneudlejning: Onsdag 17.30-18.30 og 18.30-19.30.

Er man interesseret i at spille andre tider, så kontakt gerne formand Johnny Andersen, johnny@skjernbadmintonklub.dk – Lige nu har vi en erfaren motionsspiller som mangler nogen at spille med. Er det dig? Så hjælper vi gerne med matchmaking.

Sæsonstart Skjern Badmintonklub 2020-21

Så er vi ved at være klar til at begynde en ny sæson. Første spilledag er onsdag d. 19. august i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.

  • Ungdom hold 1* (6 – 13 år) kl. 15.30 – 16.30
  • Ungdom hold 2* (10 – 16 år) kl. 16.30 – 17.30
  • Baneudlejning kl. 17.30 – 18.30
  • Baneudlejning kl. 18.30 – 19.30
  • Senior fællesspil kl. 19.30 – 22.00

* Ungdom deles i to hold. Hold 1 er for de yngste og hold 2 er for de ældste. Aldersgrænsen er flydende, så det er muligt at være på hold med sin bror/søster/andet selvom man ikke har samme alder.

Træningen på hold 1 har et større fokus på at lære de basale badmintonfærdigheder, hvor det på hold 2 drejer sig mest om at ungdomsspillerne har det sjovt og er glad for at komme ud til træningen. Er der spillere der har vurderes til at være talenter ud over et sædvanlige, vil vi forsøge at strikke et træningstilbud sammen til dem.